MANDALA ALKOTÁS

Mi is a Mandala?

Maga a szó szanszkrit eredetű. Szent, mágikus kört jelent, mely a tökéletesség, a teljesség és az egység szimbóluma. A Mandala összetett, több dimenziós szimbólum, mely több szinten értelmezhető. A Test, Lélek, Szellem egységét szimbolizálja. Magát a ciklikusságot, a teremtés folyamatát is jelképezi. Minden egyes Mandala egy-egy Élő energia. Pulzálnak, lüktetnek, áramlanak. Hatással vannak ránk. Kölcsönhatásban vannak velünk, színeik és formáik által beszélnek hozzánk. Úgy működnek, mint egy nyitott kapu, melyen keresztül az energia folyamatosan áramlik felénk és ott hat, azon a területen, ahol a leginkább szükség van rá az itt és MOST-ban. Egyféle hidat képeznek a látható és láthatatlan világ között. Amikor kapcsolódunk egy Mandalával, egy szívtől-szívig, Lélektől - Lélekig való kapcsolódás jön létre.

„Egy szent tér, mely Benned él, maga a szeretet általi teremtés. A létezés Maga, Magja. Az öröklét folyamatos áramlata. A végnélküliség. Itt e térben minden megtörténhet. Nincs határ, se gát, csak a benned lévő határtalan szabadság van…

 Maga a pont, mely maga a mindenség, a teljes tökéletes isteni egység…

 A Csend maga. Isten hangja, szava, s a mindenség zaja. Benne van minden szó, minden hang, mégis halhatatlan…

 Hol Benned van a minden és a semmi, hol megszűnik egyénnek lenni. Hol nincs már, nem létezik Fél-elem, hiszen ott már minden Egy! Az egység, a teljesség, hol minden él. Innen ered, s ide tér. Hol mindig is léteztél! S itt minden összeér.”

Hogyan készíts Mandalát?

Készítése maga egy rítus. Egy pontból elindulsz – lelked kapujából – s egy varázslatos utat jársz be. Ez a Te ösvényed ebben a pillanatban, amin most kell végigmenned és megtapasztalnod. Színek és formák által hozzád szól, beszélni kezd, energiája szétterjed, s ennek rezgései pozitív hatással lesznek rád és környezetedre. Míg egyre haladsz kifelé, egyre nyílik a kapu, s a Benned szunnyadó erők a felszínre törnek. Érzések és gondolatok kavarognak Benned. Örvénylik. Magával ragad. Folyamatosan áramlik, lüktet és változik. Fényesedik. Mire befejezted, ezt az utat bejártad. A kapu kitárul, s Lelked mint gyönyörű pillangó száll fel belőle, száll tovább, hogy egy újabb ösvényre elejen.

IDŐPONT EGYEZTETÉS

További információt személyesen szalonunk recepcióján, vagy az alábbi telefonszámon tudunk adni. 

+36 70 606 9713

1121 Budapest, Rácz Aladár út 158.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+36 70 606 9713